Manipura chakra

Manipura chakra

Elément Feu - Chakra du plexus solaire